อัลบั้มภาพ "กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม 2561 )

 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 139 คน โดยแบ่งเป็น สีส้ม สีเหลือง สีชมพู โดยจัดกีฬา 11 ประเภท ได้แก่ 1. เกมส์เก้าอี้ดนตรี จำนวน สีละ 15 คน (เด็กนักเรียน) 2. เกมส์ปิดตาตีปี๊บ จำนวนสีละ 1 คน (ผู้ปกครอง) 3. เกมส์ซุปเปอร์แมน จำนวนสะละ 5 คู่ (เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 4. เกมลิงอุ้มแตง จำนวนสีละ 5 คน (เด็กนักเรียน) 5. เกมส์ตักน้ำใส่ขวด จำนวนสีละ 5 คน (เด็กนักเรียน) 6. เกมส์เก็บลูกบอล จำนวนสีละ 5 คน (เด็กนักเรียน) 7.เกมสี่คูน100หม้อต้ม จำนวนสีละ 5 คน (เด็กนักเรียน) 8. เกมส์เตะบอลเข้าประตู จำนวนสีละ 5 คน (เด็กนักเรียน) 9. เกมชักคะเย่อ จำนวนสีละ 15 คน (เด็กนักเรียน) 10. เกมส์กินวิบาก ตัวแทนสีละ 2 คน (เด็ก) (ผู้ปกครอง) 11. ตีกอล์ฟมะเขือยาว ตัวแทนสีละ 1 คน (ผู้ปกครอง) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกา ข้อตากลง ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กประฐมวัย คณะครู และผู้ปกครอง สามารทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน