อัลบั้มภาพ "กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม 2561 )


 
วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมทำคุณงามความดี ทำบุญตักบาตรต้อนรับเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พระสงฆ์จำนวน 29 รูป โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระเทพปัญญาโมลี (รองเจ้าคณะภาคที่ 17) เป็นประธานในพิธี นำโดย นายศรวัส ยงยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นายนิพนธ์ เสรีกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นายชัยยันต์ รักตน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สมาชิกสภา อบต.ตากแดด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมงาน ทั้งนี้ ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันแยกขยะ ลดโลกร้อน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันนำขยะไปทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้และแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง