อัลบั้มภาพ "กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ) 
ปลัดอบต.ตากแดด จนท.อบต.ร่วมกับ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลตากแดด ,กำนัน,ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกอบต.และอสม.ต้อนรับผู้อำนวยการบ้านพักคนชราป่าคลอกจังหวัดภูเก็ต เลือกพื้นที่ตำบลตากแดด เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90-103ปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ