อัลบั้มภาพ "กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด เพื่อส่งเสริมให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก