อัลบั้มภาพ "โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ) 
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แนวคิด “ ๗ ถนนชมวิว ๗ ถนนสะอาด