อัลบั้มภาพ "โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ) 
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด โดยการนำของนายศรวัส ยงยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้จัดดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 บริการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลตากแดด สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัขและแมวได้มีส่วนร่วมนำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า