อัลบั้มภาพ กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
* อัลบั้ม *
กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 154 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
กิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในโอกาสวาระครบ 50 ปี แพทยสภา
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กันยายน 2561
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2561

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
กิจกรรม  ร่วมงานร้อยดวงใจ ชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรม ร่วมงานร้อยดวงใจ ชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังการทุจริ
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังการทุจริ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
กิจกรรม วันวิสาขบูชา
กิจกรรม วันวิสาขบูชา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม
กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย)
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2560
โครงการอบรมสร้างมาตรฐานคุุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริห
โครงการอบรมสร้างมาตรฐานคุุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริห
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
[ 1 ][ 2 ]  >  >>