อัลบั้มภาพ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561

กิจกรรม วันวิสาขบูชา
กิจกรรม วันวิสาขบูชา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม
กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561

กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561
ดอกไม้จันทร์จากหัวใจถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
ดอกไม้จันทร์จากหัวใจถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมงานคนพิการร่วมกับนิคมสร้างตนเองท้าายเหมืองจังหวัดพังง
กิจกรรมงานคนพิการร่วมกับนิคมสร้างตนเองท้าายเหมืองจังหวัดพังง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่14 มกราคม 2560
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่14 มกราคม 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560

กิจกรรมการบวชถวายรัชกาลที่9ของชมรมงดเหบ้าเข้าพรรษาในตำบลตากแ
กิจกรรมการบวชถวายรัชกาลที่9ของชมรมงดเหบ้าเข้าพรรษาในตำบลตากแ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบะช่วยเหลือเบื้องต้น
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบะช่วยเหลือเบื้องต้น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมเท่าทันเรื่องเพศเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเท่าทันเรื่องเพศเด็กและเยาวชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรีสอร์ทสวนผัก รพ.สต.ตากแดด มกราคม 2559
กิจกรรมรีสอร์ทสวนผัก รพ.สต.ตากแดด มกราคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
[ 1 ][ 2 ]  >  >>