อัลบั้มภาพ กิจกรรมโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต
* อัลบั้ม *
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังการทุจริ
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังการทุจริ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กันยายน 2561
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2561

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561

กิจกรรม วันวิสาขบูชา
กิจกรรม วันวิสาขบูชา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม
กิจกรรมกีฬาสี สานสัมพันธ์อบอุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561

กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561
โครงการอบรมสร้างมาตรฐานคุุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริห
โครงการอบรมสร้างมาตรฐานคุุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริห
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
ดอกไม้จันทร์จากหัวใจถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
ดอกไม้จันทร์จากหัวใจถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมงานคนพิการร่วมกับนิคมสร้างตนเองท้าายเหมืองจังหวัดพังง
กิจกรรมงานคนพิการร่วมกับนิคมสร้างตนเองท้าายเหมืองจังหวัดพังง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
[ 1 ][ 2 ]  >  >>