อัลบั้มภาพ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการส่วงเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงในกลุ่มพอเพียง
โครงการส่วงเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงในกลุ่มพอเพียง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2558
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2558
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก TEEN TO BE GOOD (วัยใสใส่ใจทำดี)
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก TEEN TO BE GOOD (วัยใสใส่ใจทำดี)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2558
โครงการกลุ่มอาชีพเสริมทักษะผู้ดูแลและประสบภัยทางกายภาพ
โครงการกลุ่มอาชีพเสริมทักษะผู้ดูแลและประสบภัยทางกายภาพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ]