อัลบั้มภาพ กิจกรรมโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต
* อัลบั้ม *
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่14 มกราคม 2560
วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่14 มกราคม 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมการบวชถวายรัชกาลที่9ของชมรมงดเหบ้าเข้าพรรษาในตำบลตากแ
กิจกรรมการบวชถวายรัชกาลที่9ของชมรมงดเหบ้าเข้าพรรษาในตำบลตากแ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบะช่วยเหลือเบื้องต้น
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบะช่วยเหลือเบื้องต้น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมเท่าทันเรื่องเพศเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเท่าทันเรื่องเพศเด็กและเยาวชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรีสอร์ทสวนผัก รพ.สต.ตากแดด มกราคม 2559
กิจกรรมรีสอร์ทสวนผัก รพ.สต.ตากแดด มกราคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการส่วงเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงในกลุ่มพอเพียง
โครงการส่วงเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงในกลุ่มพอเพียง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2558
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2558
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก TEEN TO BE GOOD (วัยใสใส่ใจทำดี)
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก TEEN TO BE GOOD (วัยใสใส่ใจทำดี)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2558

โครงการกลุ่มอาชีพเสริมทักษะผู้ดูแลและประสบภัยทางกายภาพ
โครงการกลุ่มอาชีพเสริมทักษะผู้ดูแลและประสบภัยทางกายภาพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ]