อัลบั้มภาพ โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
* อัลบั้ม *
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบะช่วยเหลือเบื้องต้น
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบะช่วยเหลือเบื้องต้น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมเท่าทันเรื่องเพศเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเท่าทันเรื่องเพศเด็กและเยาวชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรีสอร์ทสวนผัก รพ.สต.ตากแดด มกราคม 2559
กิจกรรมรีสอร์ทสวนผัก รพ.สต.ตากแดด มกราคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการส่วงเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงในกลุ่มพอเพียง
โครงการส่วงเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงในกลุ่มพอเพียง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2558
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2558
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก TEEN TO BE GOOD (วัยใสใส่ใจทำดี)
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก TEEN TO BE GOOD (วัยใสใส่ใจทำดี)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2558
โครงการกลุ่มอาชีพเสริมทักษะผู้ดูแลและประสบภัยทางกายภาพ
โครงการกลุ่มอาชีพเสริมทักษะผู้ดูแลและประสบภัยทางกายภาพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ]