สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
64 คน
เมื่อวาน :
82 คน
เดือนนี้ :
1,725 คน
เดือนที่แล้ว :
3,455 คน
ปีนี้ :
7,387 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
7,387 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.162.239.233
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
     
รายงานผลการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558

         ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2558