สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
262 คน
เมื่อวาน :
314 คน
เดือนนี้ :
2,182 คน
เดือนที่แล้ว :
4,131 คน
ปีนี้ :
14,242 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
14,242 คน
Online: 7 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.82.93.116
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
     
แผนดำเนินการประจำปี แผนการดำเนินงาน ปี 2559
   
 
   

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณ

และระยะเวลาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

2. เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดความซ้ำซ้อนของโครงการเพื่อให้มีความชัดเจน

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

 

3. ผู้บริหารใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

4. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2560