ค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ 12 ตำบลนายายอาม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22160 : www.nayaiamsao.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
54 คน
เมื่อวาน :
61 คน
เดือนนี้ :
1,862 คน
เดือนที่แล้ว :
3,455 คน
ปีนี้ :
7,524 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
7,524 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.198.23.251
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตากแดด    โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  สำหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล  มีสภาพเป็นภูเขาสูง  ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีเกาะควนคาเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร  จำนวนหมู่บ้าน มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่    1    บ้านตากแดด

นายจริพล        ฉายแสง

เป็นกำนัน
หมู่ที่    2    บ้านสวนพริก นายวิชัช           ชูดวง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    3    บ้านบางญวน นายนิกร            ชำนาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    4    บ้านในหงบ-ควนคา นายสมชาย       สเหล่ราษฎร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          ตำบลตากแดด มีประชากรทั้งสิ้น  3,049 คน   แยกเป็นชาย  1,514  คน  หญิง 1,535 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  54  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,315  ครัวเรือน