องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
วันนี้ :
40 คน
เมื่อวาน :
118 คน
เดือนนี้ :
2,936 คน
เดือนที่แล้ว :
4,052 คน
ปีนี้ :
2,936 คน
ปีที่แล้ว :
21,691 คน
ทั้งหมด :
24,627 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.203.245.76
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตากแดด    โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  สำหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล  มีสภาพเป็นภูเขาสูง  ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีเกาะควนคาเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร  จำนวนหมู่บ้าน มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่    1    บ้านตากแดด

นายจริพล        ฉายแสง

เป็นกำนัน
หมู่ที่    2    บ้านสวนพริก นายวิชัช           ชูดวง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    3    บ้านบางญวน นายนิกร            ชำนาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    4    บ้านในหงบ-ควนคา นายสมชาย       สเหล่ราษฎร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          ตำบลตากแดด มีประชากรทั้งสิ้น  3,049 คน   แยกเป็นชาย  1,514  คน  หญิง 1,535 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  54  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,315  ครัวเรือน