องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
วันนี้ :
40 คน
เมื่อวาน :
118 คน
เดือนนี้ :
2,936 คน
เดือนที่แล้ว :
4,052 คน
ปีนี้ :
2,936 คน
ปีที่แล้ว :
21,691 คน
ทั้งหมด :
24,627 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.203.245.76
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
 
นางราตรี หนูงานเข้ม
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง
นางดารุณี กองสิน
หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น
นางสาวสุจิตรา จุลษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
นิติกร ปก./ชก.
นางสาวอัจฉรา เย็นประโคน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวัชระ สิงหพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นางสาววลัยพร สุขศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
นางสาวสายใจ วินัยดี
ผู้ช่วยบุคลากร
นายเอกรักษ์ ส้มจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอำมร ภูมิรักษ์
ภารโรง
นางสาวศรานีย์ จิตตลอด
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ รุ่งเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมคิด คิดดี
คนงานทั่วไป
นายสมชาย จันทร์เพ็ง
พนักงานประจำรถขยะ
นายโชคทวี ชูดวง
พนักงานประจำรถขยะ
นายสิริ ขันภักดี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางสาวอัญชลี จิตตลอด
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย กาละสังข์
พนักงานขับรถส่วนกลาง