ค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ 12 ตำบลนายายอาม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22160 : www.nayaiamsao.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
54 คน
เมื่อวาน :
61 คน
เดือนนี้ :
1,862 คน
เดือนที่แล้ว :
3,455 คน
ปีนี้ :
7,524 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
7,524 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.198.23.251
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
 
นางราตรี หนูงานเข้ม
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง
นางดารุณี กองสิน
หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น
นางสาวสุจิตรา จุลษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกร ปก./ชก.
นางสาวอัจฉรา เย็นประโคน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวัชระ สิงหพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นางสาววลัยพร สุขศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
นางสาวสายใจ วินัยดี
ผู้ช่วยบุคลากร
นายเอกรักษ์ ส้มจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอำมร ภูมิรักษ์
ภารโรง
นางสาวศรานีย์ จิตตลอด
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ รุ่งเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมคิด คิดดี
คนงานทั่วไป
นายสมชาย จันทร์เพ็ง
พนักงานประจำรถขยะ
นายโชคทวี ชูดวง
พนักงานประจำรถขยะ
นายสิริ ขันภักดี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางสาวอัญชลี จิตตลอด
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย กาละสังข์
พนักงานขับรถส่วนกลาง