ค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ 12 ตำบลนายายอาม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22160 : www.nayaiamsao.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
54 คน
เมื่อวาน :
61 คน
เดือนนี้ :
1,862 คน
เดือนที่แล้ว :
3,455 คน
ปีนี้ :
7,524 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
7,524 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.198.23.251
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
 
นางสุมาลี จุลยก
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น
นางสาวทักษวรรณ ปักศรีสิงห์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวชุติมา เหินหาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน/
ชำนาญงาน
นางอุไรวรรณ ผดุงการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอุมา ทรายทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกมลวดี เด็นศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนิตยา อินวรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริสา ละมาส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้