องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
104 คน
เมื่อวาน :
135 คน
เดือนนี้ :
1,740 คน
เดือนที่แล้ว :
4,131 คน
ปีนี้ :
13,800 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
13,800 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.163.22.209
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
 
นางสุมาลี จุลยก
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น
นางสาวทักษวรรณ ปักศรีสิงห์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวชุติมา เหินหาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน/
ชำนาญงาน
นางอุไรวรรณ ผดุงการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอุมา ทรายทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกมลวดี เด็นศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนิตยา อินวรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริสา ละมาส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้