องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
วันนี้ :
40 คน
เมื่อวาน :
118 คน
เดือนนี้ :
2,936 คน
เดือนที่แล้ว :
4,052 คน
ปีนี้ :
2,936 คน
ปีที่แล้ว :
21,691 คน
ทั้งหมด :
24,627 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.203.245.76
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
 
นางสุมาลี จุลยก
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น
นางสาวทักษวรรณ ปักศรีสิงห์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวชุติมา เหินหาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน/
ชำนาญงาน
นางอุไรวรรณ ผดุงการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอุมา ทรายทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกมลวดี เด็นศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนิตยา อินวรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริสา ละมาส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้